Rodbehandling

Centralt i alle tænder er et hulrum hvor tandnerven

Centralt i alle tænder er et hulrum hvor tandnerven, også kaldet pulpa ligger. Pulpa er et levende organ, som består af bindevæv, små blodkar og nervetråde der står i forbindelse med kroppens kar- og nervesystem igennem en lille åbning ved tandens rodspids. Ved en rodbehandling fjerner man pulpa og fylder hulrummet ud med et materiale som skal forsegle åbningen permanent.

  • Det kan være nødvendigt at foretage rodbehandling af tanden hvis der er:
  • Et stort cariesangreb i tanden som når tæt ind til nerven.
  • Dybe smertegivende revner i tanden.
  • Spontane smerter efter nylavede fyldninger eller kroner.
  • For lidt tandsubstans til at lave en holdbar genopbygning af tanden.
  • En skygge ved rodspidsen på et røntgenbillede af tanden.
  • Skader på pulpa efter traume mod tanden, f.eks. cykelstyrt og slag.

En rodbehandlet tand er svækket og vil derfor oftest have behov for en plastfyldning umiddelbart efter rodbehandlingen. Derved limes tanden sammen, og risikoen for at tanden knækker mindskes. På længere sigt vil tanden ofte have behov for en krone, og eventuelt også en stiftopbygning.

På trods af alle anstrengelser for at udføre en perfekt rodfyldning

På trods af alle anstrengelser for at udføre en perfekt rodfyldning, lykkes behandlingen ikke altid. Undersøgelser viser at der i 10-15 % ikke ses sunde forhold ved rodspidsen ved røntgenkontrollen efter 6 mdr., og behandlingen må da enten laves om, eller rodspidsen opereres bort.