Kroner / Broer

Når en tand er knækket er der ofte behov for en krone

Når en tand er knækket er der ofte behov for en krone. Hvilken kronetype der anvendes afhænger ofte af tandens placering i munden. Der kan desuden være prioriteringer med hensyn til kosmetik og funktion. Kroner og broer er fast siddende restaureringer, i daglig tale; fast protetik i modsætning til aftagelig protetik, som kan tages ud af munden (proteser). Kosmetisk og funktionsmæssigt giver kroner og broer et resultat som egne naturlige tænder.

Hvornår vil tandlægen typisk anbefale kroner/broer?

Eksempelvis når det ikke længere er forsvarligt at reparere tanden med en fyldning, da tanden mangler så meget substans at fyldning eller tand efterfølgende hurtigt vil knække. Tanden kan være svækket efter en rodbehandling. Har man mistet en eller flere tænder, men stadig har gode tænder tilbage på hver side af det opståede mellemrum, kan man få fremstillet en bro. En lang bro kræver flere naturlige tænder til at bære den, da en bro cementeres fast på de naturlige tænder, de såkaldte ‘bropiller’.

Hvordan fungerer kroner?

En krone anvendes, når det ikke længere er muligt at reparere tanden med en fyldning. Den vigtigste effekt af en krone er, at den omslutter og beskytter den resttand som findes, og dermed styrker tanden, desuden forhindres at den destrueres yderligere. Samtidig kan en krone også anvendes til at forbedre tandens udseende, fordi kronens farve og form kan fastlægges optimalt. Det vil være naturligt at tænder, der kan ses, når man taler eller smiler, laves i tandfarvet materiale, porcelæn, så de passer til farven på de naturlige tænder. Kroner lavet af Zirkonium eller guldlegeringer er ofte at foretrække til de bageste kindtænder, hvor tyggetrykket er størst.

Hvad er en bro?

En bro er en kunstig erstatning for én eller flere naturlige tænder. Den er fastgjort permanent til nabotænder (ankertænder) i hver ende og bærer et eller flere mellemled, der er udformet som tænder. Nabotænderne slibes til for at kunne danne fundament for broen. Behandlingen og resultatet er en tandrække, som ikke kan tages ud, og det vil føles som naturlige tænder. Man siger, at en bro er treleddet, hvis den består af et mellemled, som sidder fast på to ankertænder, og fire leddet, hvis den består af to mellemled. Der er grænser for, hvor lang en bro kan være, men tre-, fire- og fem-leddet broer er ganske almindeligt. Broer fremstilles ligesom kroner af porcelæn, Zirkonium, metalkeramik eller guldlegeringer.

Hvordan er proceduren med tandkroner?

Før en krone eller en bro kan laves, skal tanden eller tænderne tilpasses, så kronen eller broen passer ned over. Når tanden eller tænderne er tilpasset, tager tandlægen et aftryk eller en scanning for at få en præcis model til fremstilling af kronen eller broen. Hvis der skal anvendes tandfarvede materialer, fastlægges den korrekte farve for kronen eller broen, så den kommer til at passe i farve til de naturlige tænder. Et dentallaboratorium bruger så aftrykket til at fremstille en model, hvorpå kronen eller broen kan laves. Tandlægen anbringer en midlertidig krone eller bro på den/de tilpassede tand/tænder, mens laboratoriet udfører det tandtekniske arbejde. Når krone/bro er klar, fjernes den midlertidige ‘hætte’, og den nye krone/bro fastgøres eller cementeres.