Implantater

Når man mister en eller flere tænder, mister man ofte en hel del mere

Udover den forringede tyggeeffekt kan man opleve manglende velvære og en negativt ændret selvopfattelse.

Med et tandimplantat kan man genoprette meget af det tabte.

Et tandimplantat er en kunstig tandrod fremstillet i titanium, der opereres ind i kæbeknoglen under anvendelse af lokalbedøvelse. Når kæbeknoglen efter 6-8 uger er vokset fast til implantatet, kan man sætte en porcelænskrone på og derved genskabe den nødvendige tyggefunktion og det naturlige smil, man mistede sammen med tanden. Hvis implantatet umiddelbart efter operationen sidder godt fast, kan der i forbindelse med operationen fremstilles en midlertidig plastkrone som dog ikke må belastes for meget under implantatets indheling .. Implantater kan også bruges til at fastholde ellers løse proteser ved hjælp af et trykknapsystem. I specielle situationer vil det være muligt at påsætte tænder umiddelbart eller meget kort tid efter indsættelsen.

Behandling med implantater har en god prognose

Behandling med implantater har en god prognose, idet omkring 97% af alle implantater sidder fast og fungerer fint efter 5 år. . Der er ikke nogen øvre grænse for hvor længe et implantat kan sidde og fungere godt i kæben. Hvis mængden af knogle i kæbekammen ikke umiddelbart er tilstrækkelig til at implantater kan indsættes, kan det være nødvendigt først at genopbygge den mistede knogle, undertiden kan det dog gøres samtidigt med implantatindsættelsen. Det er vigtigt at undersøge og vurdere knoglens egnethed før en implantatoperation, og til dette kræves en eller flere målfaste røntgenoptagelser med specialapparatur, – et apparatur som klinikken naturligvis råder over.

Der er kun ganske få absolutte kontraindikationer for implantatbehandling, men hos nogle patienter er risikoen for komplikationer større end hos andre. Det gælder f.eks. patienter med nedsat immunforsvar, og patienter der skønnes ikke at kunne varetage en god daglig mundhygiejne. Også tobaksrygning kan påvirke indhelingen af implantater. Når man har fået et implantat sat ind, er det vigtigt med en god mundhygiejne så man har glæde af behandlingen i mange år.