Erstatning for tabte tænder

Tabte tænder kan erstattes ved forskellige typer af broer, aftagelige proteser eller implantater

Tandlægen vurderer hvad den bedste løsning er i hvert enkelt tilfælde, baseret på de tilbageværende tænders tilstand, knoglen i kæberne og patientens behov.